Munkácsi Gabriella: A legendánk-ciklus

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 


A Legendánk-ciklus öt kötetesre tervezett munka, amelynek teljes cselekményvázlata már az első történet megírása előtt kidolgozásra került. Éppen ezért ad egy ívet, egy útvonalat, egy olyan külső-belső világot, amely a főhősök vezetésével mindenki számára végigjárhatóvá és átélhetővé válik. Teljes egészében arra a mesegyógyítás-koncepcióra épül. (www.fonixmadar.hu/relaxacio-oenismeret/155-mesegyogyitas)

Varázslatos történet barátságról, bátorságról, szeretetről – és legfőképpen a lélek útjának győzelméről.
Fordulatokkal, útmutatásokkal és felismerésekkel teli történet-sorozat – a saját út, a saját sors megélésének fontosságáról. Próbákról, kalandokról, barátságról, összefogásról és legfőképpen a szeretet és a lélek erejéről. Mindazoknak ajánlva, akikben még él a „belső gyermek” nyitottsága, tisztánlátása, kíváncsisága és kalandvágya. És természetesen azoknak is, akik újra fel szeretnék fedezni magukban ezeket a kincseket.


www.gabriellaangyal.ewk.hu

www.gabriellaangyal.ewk.hu
A Rózsaláng című meseregény két fiatalról szól, és a Hét Kör Világában játszódik. Egy olyan világban, amely nem csak a képzeletünkben, de a lelkünk mélyén is létezik. A két árva, mindenkiét és mindenét elvesztett fiatal - egy elhívásra válaszolva - együtt, összefogva, a lélek és a szeretet útját járva oldja meg önként vállalt feladatát. Útjuk során sok barát segíti őket, hogy egyre teljesebben, erősebben tudjanak szembenézni a már útközben fel-felbukkanó megpróbáltatásokkal, és sikeresen oldják meg a feladat lényegét jelentő végső próbatételt.

Az első kötet legfontosabb céljai között szerepelt az összefogás erejének és fontosságának megmutatása; a lelkünkben élő olthatatlan láng őrzése és táplálása (a bennünk égő Tűz); az ember és a természet együtt és egymást segítő létezése, valamint annak igazsága, hogy mindenki a saját módján tud hozzájárulni a világ alakításához.


www.gabriellaangyal.ewk.hu
www.gabriellaangyal.ewk.hu
A sebesült király
történetében Lellét és Vigot az élet sodra, no meg saját döntésük újabb, eddig nem látott és nem járt utakra viszi. Most sem kell egyedül küzdeniük, hiszen egy áldással teli út során mindig megérkezik a szükséges segítség. Legfőképpen Regő, a jazig homályvadász és Rico, a változatlanul pimasz és változatlanul nagylelkű gyíksárkány személyében. Megismerik a megismerhetetlent, megtapasztalják az élet árnyékosabb felét, megjárják az életen túli világot, felszínre hozzák és megtisztítják magukban és a környezetükben lévő homályt, hogy végül megtalálják azt, akiért elindultak – a tűz népének törvényes királyát. És a király életre kel.

A második kötet a Föld és a cselekvés erejéről szól. Arról a tanításról, hogy az elemek őserők, s aki avatatlanul, értetlenül és éretlenül nyúl hozzá ezekhez az őserőkhöz, azt elpusztítják. Bíznunk kell a földben, a „sárkányerőben”, hiszen ez hozzátartozik fizikai létünkhöz. S a föld erejét használva képesek lehetünk arra, hogy a félelmeinket ne legyőzzük, hanem átformáljuk – a gyengeséget erővé; a tehetetlenséget szilárd nyugalommá és kitartássá. Így tudunk alakítani a jövő szövedékén. Mert a jövő nincs kőbe vésve - formálható; épp ezért az életben nincsenek biztosítékok – lehetőségek vannak. S ezek a lehetőségek nem csak az élők, de a „másik oldal”, az eltávozottak segítsége által is megkaphatóak.


www.gabriellaangyal.hu
www.gabriellaangyal.hu
A most megjelent Viharok éve, miként azt a cím is sejteti, konkrét és átvitt értelemben is, külső-fizikai és belső-lelki viharok, megpróbáltatások sodrába viszi főhőseinket. Életük úgy fordul, hogy már teljesen részei lesznek a jazig nép sorsának, sőt cselekedeteikkel immár ők is közvetlenül befolyásolják azt. Vigo ebben a történetben talál végleg haza, megismeri múltját, igazi önvalóját, Lelle pedig itt vállalja fel végérvényesen azt, amire rendeltetett. A történet úgy kerekedik, hogy a tűz fiai, főhőseink segítségével legyőzik a belső sötétséget, és megcsillan a remény, hogy a sokat tépett nép egységre találjon.

A harmadik kötet a Víz erejéről, az érzelmek megélésének és kimutatásának fontosságáról mesél. Az élet és a szeretet vizéről, amely csak akkor működhet, ha áramlani tud, mert amint falak és gátak közé szorítják, ha „holtággá” változtatják, akkor az élet alapvető működése és továbbvivése kerül veszélybe. Lényegesnek tartom, hogy ebben a történetben erős hangsúlyt kapjon a „gyökerek”, a múlt, az otthon, a valahová tartozás tisztaságának megélése és megírása.


A negyedik rész a Jóslat lesz, majd a Napkard harcosa zárja a sort – és a végigjárt utat.


www.gabriellaangyal.ewk.hu

Kapcsolódó cikkek

Közelgő események

No current events.

Kövesd a főnixmadarat!

SFbBox by afl odds